• slide2
  ТӨСЛИЙН ЦОГЦ ШИЙДЭЛ
  Та захиал бусдыг бидэнд даатга
  - Техникийн тооцоолол – оновчтой сонголт – Зураг төсөл
  - Гаалийн бүрдүүлэлт, тээвэр зохицуулалт
  - Угсралт суурилуулалт холболт
  - Техникийн засвар үйлчилгээ, сэлбэг хангамж
  - Түлхүүр гардуулах хүртэл төслийн бүрэн шийдэл
 • slide2
  ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЦОГЦ ШИЙДЭЛ
  Юу босгосондоо биш - Юун дээр босгосон нь
  Ямар ажил хийсэндээ биш - харин тухайн ажлын дараах таны нэр хүнд
  Зөвхөн ашигласан тоног төхөөрөмжиндөө биш
  Түүнийг батлан даах хүмүүстээ гол юм
 • slide2
  ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЦОГЦ ШИЙДЭЛ
  Юу босгосондоо биш - Юун дээр босгосон нь
  Ямар ажил хийсэндээ биш - харин тухайн ажлын дараах таны нэр хүнд
  Зөвхөн ашигласан тоног төхөөрөмжиндөө биш
  Түүнийг батлан даах хүмүүстээ гол юм
 • slide2
  Cat Financial
  Cat Financial provides retail and wholesale financing
  solutions to Cat customers and dealers for the
  complete line of Cat machinery and engines.
/section>